0212 534 42 41

UMRE

Umre; Lugatte , mamur bir yeri ziyarete niyet ve azm etmek manasındadır. Fıkıh lisanında ise ;

Kabe-i Muazzama’yı ziyaret ve tavaf ile Safa ve Merve arasını sa’y ederek yapılan ibadetin adıdır. Umre sünnnet-i müekkededir. Senenin her mevsiminde  yapılabilir. Ancak arefe ve kurban bayramının  dört gününde yapılması mekruhtur. Ramazan-ı Şerifte yapılması ise daha faziletlidir.

YAPILIŞ ŞEKLİ

Gerekli vücut temizliği yapılır. Mümkünse güzel kokular sürülür.

harama uygun elbiseler giyilir. Erkekler bütün elbiselerini çıkarıp, “izar” ve “rida” denilen iki parça örtüye bürünürler. Bu iki örtünün beyaz yeni ve temiz olması müstehaptır. Ayrıca vücudu belli etmeyecek şekilde kalın olmalıdır.

Kadınlar ise tesettüre uygun şekilde diledikleri gibi giyinebilirler fakat yüzlerini ve ellerini örtemezler.

İhrama Girerken;

Bu hazırlıklardan sonra mikad sınırında veya daha önce :

İhramın sünneti olarak iki rekat namaz kılınır.

Namazdan sonra umre için şu şekilde niyet edilir.” Allah’ım senin rızan için umre eda etmek istiyorum. Onun edasını bana kolay kıl ve umremi kabul buyur. Allah rızası için umreye niyet ettim ve ihrama girdim.”

Namazdan sonra telbiye getirilir. Telbiye :”Lebbeyk. Allahümme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk. İnne-l hamde ve-n niğmete leke ve-l mülk lâ şerîke lek”

Niyet edip telbiye getirince artık ihramlı sayılırsınız, bu andan itibaren ihram yasaklarına dikkat edilmesi gerekir.

Yol boyunca telbiye ile beraber tekbir, tehlil ve salavât-ı şerife getirilerek devam edilir.

Mekke-i Mükerreme’ye varınca;

Mümkünse gusül abdesti alınır,mümkün değilse abdest alınır.

Beytullah’a doğru telbiye, tekbir ve tehlil ile yürünür. Bu esnada başkalarıyla cedelleşmekten ve başkalarını incitmekten sakınmak gerekir.

Beytullah’ı ilk görüşte samimi duygular içinde kabul olunacağına şüphesiz inanarak dua edilir.

Tavafa hazırlık yapılır. Tavaf için Hacer-ül Esved’in bulunduğu köşeye gidilir. Hacer-ül Esved-i istîlam ile tavafa başlanır. Bu tavaf, umre tavafıdır.

İstîlam; İki eli, iç kısmı Hacer-ül Esved’e gelecek şekilde kaldırarak ve “Bismillah-i Allahü Ekber” diyerek yapılır.

Tavaf; Yedi şavttır. Her şavt Hacer-ül Esved’te başlar ve Hacer-ül Esved’te biter. İlk üç şavtında remel yapılır. Remel; Kısa adımlarla, hafif koşarak, omuzları hafif silkeleyerek çalımlıca yürümektir. Hanımlar remel yapmazlar.

Tavaf bitince iki rekat tavaf namazı kılınır. Bu namaz vaciptir. Kerahet vaktinde ise sonraya bırakılır.

Sonra bol bol zemzem içilir ve bedene dökülür.

Hacer-ül Esved’e gelinir, istîlam ederek ayrılıp Safâ’ya doğru hareket edilir. Bu esnada tekbir, tehlil ve salavat-ı şerifeye devam edilir.

Safâ’ya Varınca;

Safâ’da sa’y yapılır. Bu sa’y umre sa’yıdır, ve şöyle niyet edilir.”Niyet ettim Allah rızası için Safâ ve Merve arasında sa’y etmeye.” İki yeşil direk arasında “hervele” yapılır. HerveleSüratlice koşmaktır. Remelden farklıdır, ondan daha hızlıdır. Ancak vakarı zedeleyecek şekilde var gücüyle koşmamak gerekir. Hervele sa’yın her şavtının sünnetidir. Hanımlar hervele yapmazlar.

Sa’y yedi şavttır. Safa’dan başlayıp Merve’de biten yürüyüş bir şavttır. Merve’den Safa’ya dönüş ikinci şavttır. Böylece devam eden sa’y yedinci şavtta Merve’de biter. Safa’dan Merve’ye 4 gidiş, Merve’den Safa’ya 3 dönüş olmak üzere toplam yedi şavttan bir sa’y meydana gelir.

Sa’ydan sonra saç traş edilip, ihramdan çıkılır. Traş iki türlü olur;

Halk; saçın tamamını dipten traş etmektir. Bu daha eftaldir.

Taksir; başın üçte biri veya dörtte birinden “ünmüle miktarı” kesmektir. Ünmüle miktarı; Parmağın üç boğumundan en uçtakinin uzunluğu kadardır. Hanımlar sadece taksir yaparlar, halk yapmazlar.

Traş olunduğu andan itibaren, bütün ihram yasakları kalkar. Böylece umre tamamlanmış olur. Mekke de bir Mekkeli gibi dolaşıp, nafile tavaf yapılabilir, ibadet ve dualarla vakit değerlendirilebilir.Tekrar Umre yapılabilmesi için harem hududu dışındaki “Ten’im” veya “Cirâne” tercih edilebilir. Zira Ten’im Resulullah (S.A.V) Efendimizin emri ile Hz. Aişe (R.A.) validemizin ihrama girdiği yerdir. Cirâne ise Resulullah (S.A.V) Efendimizin Huneyn ve Taif seferlerinin akabinde kendilerinin ihrama girdiği yerdir.